બંધ કરો

મેં લોન્ડ્રીમાં બધું ગુદા મૈથુન ધોઈ નાખ્યું અને એક અજાણી વ્યક્તિ સાથે સૂઈ ગયો.

છોકરી લોન્ડ્રીમાં આવી અને તેણે તેની સાથે લાવેલી વસ્તુઓ જ નહીં, પણ તે જે વસ્તુઓ લઈ રહી હતી તે પણ ધોઈ નાખી. પરિણામે, તે સંપૂર્ણપણે નગ્ન રહી અને બાળકને ગુદા મૈથુન તેનાથી અસ્વસ્થતા ન હતી. તેણીએ એક વ્યક્તિને સેક્સ કરવા માટે પણ લલચાવ્યો હતો જે તેની વસ્તુઓ ધોવા પણ આવ્યો હતો. છોકરી ફક્ત કંટાળાજનક બનવા માંગતી ન હતી, પરંતુ તે તેના મફત સમયમાં કંઈક કરવા માંગતી હતી. સેક્સ એકદમ જુસ્સાદાર હતું અને તેણીને તે ખરેખર ગમ્યું.