બંધ કરો

નશામાં સુંદરતા બે ભૂતપૂર્વ સાથે તેના એમએફએમ પોર્ન રશિયન ગાંડ સ્વપ્ન બનાવે છે

એક લંપટ કોલેજની વિદ્યાર્થીએ રશિયન ગાંડ પોતાને એવું વિચારીને પકડ્યો કે તેણીએ તેના એક્સને નિરર્થક રીતે ગુસ્સે કર્યા છે, કારણ કે તે છોકરાઓને વાહિયાત કરવા માટે અનંત શોધ પર વળગાડ કરવાને બદલે, તેમને સમાંતર રીતે ગડબડ કરી શકે છે. તેણીએ વિચાર્યું કે જૂના એમએફએમ સાથે પોર્ન રાખવું સરસ રહેશે, અને જો બીજી વાછરડી તેને કલ્પનાના સ્તરે છોડી દે, તો અમારી નાયિકાએ સ્વપ્નને સાકાર કરવાનું નક્કી કર્યું અને બિલાડી અને મોંમાં ગાય્સ સાથે ચીસો પાડ્યો, અગાઉ હિંમત દ્વારા માર્યો.