બંધ કરો

ભૂખ્યા કૂતરીના ચરબી ગુદા મૈથુન છિદ્રોને પૂરતા પ્રમાણમાં મેળવવા માટે, વ્યક્તિએ એમએફએમ માટે કાળા માણસને બોલાવવો પડ્યો.

છોકરાને આ ચરબી ગુદા મૈથુન પાતળી અને લંપટ કૂતરીના આકારમાં જંગલી વેશ્યા મળી. દરરોજ તે તેને વાહિયાત આપે છે અને વધુ માંગ કરે છે. તે વ્યક્તિ પહેલેથી જ શક્તિની ગોળીઓ લઈ રહ્યો છે, પરંતુ આ ભૂખ્યા સ્લટને સંતોષવા માટે તે હજી પૂરતું નથી. તેને લાગતું હતું કે કૂતરી તેને એક મજબૂત પુરુષ પાસે ફેંકી દેશે, અને પછી તેણે એક કાળા પુરુષને તેની મુલાકાત લેવા આમંત્રણ આપવાનું નક્કી કર્યું, જેની સાથે તેઓએ ડબલ પેનિટ્રેશન દ્વારા શ્લેન્દ્રને તોડી નાખ્યો.