બંધ કરો

મોટા ગધેડા સાથે ચરબી શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓને ગુદા મૈથુન પાઠ શીખવે ગુદા ટિપ્સ છે

એક સરસ મોટી ગર્દભ સાથેનો ચરબીવાળો પ્રોફેસર વિદ્યાર્થીઓને તબીબી મનોવિજ્ઞાન શીખવે છે, અને આજે તેઓ ગુદા મૈથુન માટે વલણના કારણો વિશે વિચારી રહ્યા છે. કૂતરીએ તેમને કહ્યું કે કોઈપણ સ્ત્રી ગુદા મૈથુનનો આનંદ માણી શકે છે, કારણ કે તે શારીરિક રીતે 100% ઉત્તેજક છે, તમારે ફક્ત તેનો પ્રયાસ કરવો પડશે. બાળકોએ આશ્ચર્ય કરવાનું શરૂ કર્યું કે માટી વણાટ કરનાર વ્યક્તિ વિશે આટલું સારું શું ગુદા ટિપ્સ છે, અને શિક્ષકે સૂચવ્યું કે તેઓ પોતે તેમના ગુદામાં આ સંવેદનાઓનો અનુભવ કરે.