બંધ કરો

પાડોશી મમ્મીને કેમ સ્ટાર બનવામાં મદદ પત્ની પ્રયાસ કરે ગાંડ કરે છે

વૃદ્ધ સોનેરીએ શૃંગારિક શૈલીમાં પોતાનું નસીબ અજમાવવાનું નક્કી કર્યું. તેણીએ તેની સામે કેમેરા સાથે ફોન મૂક્યો અને ઓશીકું સામે તેની બિલાડી ઘસવાનું શરૂ કર્યું. પશુ મોહક પત્ની પ્રયાસ કરે ગાંડ અન્ડરવેર પહેર્યો હતો. બહુ ઓછા લોકોએ એક સાથે શો જોયો, પરંતુ જલદી મૂર્ખ તેની માતાની મુલાકાત લેવા આવ્યો, જ્યાં તેણે પોતાનો ટોટી ચૂસવાનું શરૂ કર્યું, ત્યાં ઘણા વધુ વિચિત્ર પુરુષો હતા. કૂતરાએ ઘણી મજા કરી અને ઘણા પૈસા જીત્યા.