બંધ કરો

લિબર્ટાઇન ટેટૂવાળા પરિણીત દંપતી એક સુંદર સોનેરી દ્વારા જાડા કિશોર કે કિશોરી ગાંડ આકર્ષાય છે

ટેટૂવાળા વિકૃતિઓના એક દંપતિને એફએફએમ પોર્ન ફોર્મેટમાં પ્રેમ કરવાનું પસંદ છે. આ સાહસ માટે ભાગીદાર શોધવું એટલું સરળ નથી, તેથી તેઓએ વ્યવસાયમાં પ્રવેશ કર્યો અને સોનેરીને વચન આપ્યું કે તેઓ તેને સ્વિંગ પોર્ન માટે એક સરસ યુવાન સાથે રજૂ કરશે. જ્યારે કૂતરો પહેલેથી જ ઘરે હતો, ત્યારે દંપતીએ તેને કહ્યું કે છોકરો તાજથી બીમાર છે અને તે આવી જાડા કિશોર કે કિશોરી ગાંડ શકતો નથી, પરંતુ હમણાં માટે તે તેમની સાથે સંભોગ કરી શકે છે. ખિસકોલી પાસે ક્યાંય જવાનું નહોતું અને એકીકૃત થયું.