બંધ કરો

હેલી રીડ પુખ્ત ટ્યુબ

મોટા શિશ્ન સાથેનો એક વ્યક્તિ તેની પોતાની માતાની સલાહ પર થિયોલોજિકલ એકેડેમીમાં ગયો. તેણે વિચાર્યું કે તે ચર્ચનો માણસ બની શકે છે અને લોકોની સામે સારા કારણનો બચાવ કરી શકે છે, પરંતુ અભ્યાસ કરતી વખતે, તેને સમજાયું કે તે કેટલો કંટાળાજનક છે. તે કોલેજથી માત્ર એક વર્ષ દૂર હતો અને તેણે ડર્ટી સેક્સ તેની માતાને અસ્વસ્થ ન કરવા માટે તેને સહન કરવાનું નક્કી કર્યું હતું, અને તે દરમિયાન તે પોતે એક વિદ્યાર્થીના પ્રેમમાં પડ્યો અને પાદરીની પીઠ પાછળ જ તેને મોટા શિશ્નથી ચુંબન કર્યું.
05:50